Ceník

Založení společenství vlastníků

15 000,-

 

Účast notáře včetně notářského zápisu – 5 000,- až 6 000,-

Cena zahrnuje :

–       Účast na přípravné schůzce, kde se schválí konečné znění

stanov a navržení členové výboru a kontrolní komise

–       Zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků

a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi

–       Zpracování stanov a vytištění jejich konečné verze každému

vlastníku

–       Zpracování pravidel pro přispívání spoluvlastníků na provoz

–       domu

–       Vypracování domovního řádu dle specifik společenství

–       Zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění

vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze

–       Organizace a účast zástupce společnosti na první schůzi

shromáždění

–       Zpracování návrhu na vklad společenství vlastníků do

rejstříku společenství vlastníků jednotek

–       Kompletní poradenství k této problematice