Prohlášení vlastníka

V posledních letech je aktuální poptávka družstev po komplexním zpracování převodů bytů do vlastnictví členům družstva. Vlastnímu převodu předchází vypracování „Prohlášení vlastníka“ a jeho předložení příslušnému katastru nemovitostí. Následuje zpracování „Smluv o převodech bytů do vlastnictví člena družstva“ a jejich předložení příslušnému katastru nemovitostí. Po zapsání vlastnictví k bytovým či nebytovým jednotkám se zakládá „Společenství vlastníků„. Následuje případná likvidace družstva. Prohlášení vlastníka s převodními smlouvami a založením společenství vlastníků jsme schopni zajistit do 4 měsíců.

Prohlášení vlastníka

 • možnost účasti na schůzce – informování družstevníků o postupu převodu bytů do vlastnictví a jednotlivých aspektech vlastnictví bytů
 • v případě, že družstvo nemá k dispozici projektovou dokumentaci, její dohledání v archivu příslušného úřadu
 • kontrola a přeměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu, srovnání skutečnosti s projektovou dokumentací, případné nové zaměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu
 • zpracování prohlášení vlastníka a předání ke kontrole statutárním zástupcům vlastníka domu – družstva
 • zpracování návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí kompletní poradenství k této problematice

 

Smlouvy o převodu bytů do vlastnictví

 • zpracování smluv o převodu bytů do vlastnictví
 • zpracování návrhů na vklady smluv o převodu do katastru nemovitostí
 • kompletní poradenství k této problematice

Vznik společenství vlastníků jednotek

 • účast na přípravné schůzce, kde se schválí konečné znění stanov a navržení členové výboru
 • zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi
 • zpracování stanov a vytištění jejich konečné verze každému vlastníku
 • zpracování pravidel pro přispívání spoluvlastníků na provoz domu
 • vypracování domovního řádu dle specifik společenství
 • zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze
 • organizace a účast zástupce společnosti na první schůzi shromáždění
 • zpracování návrhu na vklad společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • kompletní poradenství k této problematice

 

Likvidace družstva

 • likvidace účetní i fyzická
 • výmaz z Obchodního rejstříku

V průběhu realizace nepožadujeme zálohovou platbu. Fakturace proběhne vždy až po provedení zápisu změn do katastru nemovitostí a zápisu do obchodního rejstříku.

Reference na naše služby najdete zde

Aktuální cenovou nabídku naleznete zde.