Ceník

Prohlášení vlastníka

od 500,- ( 1 bytová jednotka )

Cena zahrnuje :

–       Zpracování prohlášení vlastníka

–       Porovnání skutečného stavu se stavební technickou dokumentací

–       Vymezení společných částí domu

–       Plány jednotlivých podlaží ve formátu pro katastr nemovitostí

–       Návrh na vklad do katastru nemovitostí

–       Při absenci stavební technické dokumentace, je nutné nové

zaměření jednotlivých bytových jednotek. 500,-(1 bytová jednotka)